چند نکته درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ۲) معمایی به‌نام صنف

هر چند برای ما «اهالی صنف» پرسش از چیستی و چرایی سازمان جزء محرمات تلقی می‌شود و چون‌وچرا در مورد وجود و ماهیت آن را مغایر حمیت صنفی می‌دانیم، اما واقعیت این است که برای ریشه‌یابی بسیاری از مشکلات و کاستی‌های فعلی سازمان، چاره‌ای جز بازگشت به مبانی وجودی آن و کندوکاو برخی از مفاهیم پایه پس‌پشت تشکیل سازمان نداریم. این پرسش‌ها را تنها باید تمهید مقدمه لازم برای بحث درباره مشکلات عملی امروز سازمان و تلاش برای چاره‌جویی این مشکلات تلقی کرد.
دنباله این نوشته …

چند نکته درباره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای ۱) پیش‌ از آغاز

راه‌اندازی ستون « نقدها، نظرات، پیشنهادات و دلتنگی‌ها» در پیشانی وب‌سایت سازمان، فرصت فرخنده‌ای است که هرچند کمی دیر ایجاد شده، اما در صورت استقبال اهالی صنف از این فرصت، می‌تواند به محملی برای هم‌اندیشی اعضای سازمان و بازگویی اندیشه‌هایی بدل شود که در این چندساله اخیر، هیچ بستر و رسانه‌ «درون‌صنفی» برای بیان آنها فراهم نبوده است. واقعیت آن است که به‌رغم تلاش‌های ارجمندی که در این دو دوره توسط مدیران و فعالان سازمان برای شکل‌گیری و تثبیت این نهاد نوپای صنفی کشیده شده است، داوری کمابیش همه‌گیر و فزاینده‌ای در فضای صنف احساس می‌شود دایر بر اینکه در طول این مدت شاخص «انسجام صنفی»، منحنی چندان روبه‌رشدی را از خود نشان نداده است (و چه بسا این ملایم‌ترین شکل بیان چنین احساس مبهمی باشد!). اگر بپذیریم که به آرمان انسجام صنفی جز از مسیر گفتگو، آن‌هم گفتگوی دوسویه، آزاد، جدی و بی‌پرده در یک رسانه و فضای درون‌صنفی، نمی‌توان رسید،‌ آنگاه باید به ایجاد این ستون باید به‌عنوان طلیعه عزم جدی مدیران سازمان برای سمت‌گیری به سمت آن آرمانِ (تا حدی مغفول) نگریست و به همت طراحان و دست‌اندرکاران آن آفرین گفت.
دنباله این نوشته …

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین