سمینارها و دوره‌های آموزشی

دوره‌های آموزشی، سمینارها و سخنرانی‌ها:

 • آشنایی با برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات – سازمان مدیریت صنعتی جنوب – شیراز (۱۱/۳/۸۲)
 • آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – سازمان مدیریت صنعتی جنوب – شیراز (۱۷/۱۱/۸۳)
 • آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – دانشگاه صنعتی شریف (۲۲/۳/۸۴)
 • برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی – سازمان نظام صنفی رایانه‌ای – یزد (۱۳/۱۰/۸۴)
 • برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات با رویکرد معماری سازمانی – گروه ملی فولاد – اهواز (۲۱/۱/۸۵)
 • آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار – سمینارهای دوره‌ای نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران (۳/۳/۸۵)
 • معماری سازمانی و نقش آن  در توانمند‌سازی شرکت‌ها برای تجارت الکترونیک – سمینار تجارت الکترونیک – اهواز (۶/۴/۸۵)
 • نظام مهندسی نرم‌افزار و نقش آن در توسعه صنعت نرم‌افزار ایران – همایش نرم‌افزارهای سازمانی و دولت الکترونیک – قشم (۱۴/۱۰/۸۵)
 • دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – شرکت خدمات ماشینی تامین (اسفند ۸۵)
 • دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – شرکت برق منطقه‌ای غرب (اردی‌بهشت ۸۶)
 • دوره آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – سازمان مدیریت صنعتی جنوب – شیراز (مرداد ۸۶)
 • دوره آموزشی برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ITSP)) – شرکت فولاد آلیاژی ایران – یزد (فروردین ۸۸)
 • کارگاه آموزشی «معماری سازمانی به‌عنوان استراتژی» در اولین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران – اصفهان (مرداد ۸۸)
 • سمینار «آشنایی با قانون برگزاری مناقصات» – سمینارهای دوره‌ای کمیسیون استاندارد و تدوین مقررات سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران (مرداد ۸۸)
 • ارائه سخنرانی «از معماری سازمانی تا مدیریت معماری سازمانی» در دومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران – اصفهان (اسفند ۸۹)
 • ارائه سخنرانی «آشنایی با مدل‌های مرجع TM-Forum Frameworx» در همایش فناوری اطلاعات شرکتهای مخابرات – تهران (تیر ۹۰)
 • ارائه سخنرانی «آنچه مدیران باید از معماری سازمانی بدانند…» در همایش مدیران شرکتهای مخابرات – سنندج (شهریور ۹۰)
 • برگزاری دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی و مدل­های مرجع TM-Forum Frameworx» در شرکت مخابرات استان اصفهان (بهمن ۹۰)
 • ارائه سخنرانی «روندهای نو در مدیریت معماری سازمانی» در سومین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران – اصفهان (خرداد ۹۱)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی و مدل­های مرجع TM-Forum Frameworx» در مرکز توسعه فناوری اطلاعات شرکت مخابرات ایران (آذر ۹۱)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی» در شرکت بیمه ایران (آذر ۹۱)
 • سمینار «آشنایی با روش­های ارجاع کار در پروژه­های فناوری اطلاعات، مطابق با قانون برگزاری مناقصات» – گردهمایی سالانه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان البرز (بهمن ۹۱)
 • دوره آموزشی «آشنایی با استاندارد ISO/IEC/IEEE 42010 و کاربردهای آن در معماری سازمانی» – شهرداری اصفهان (اردیبهشت ۹۲)
 • وبینار آموزشی «آشنایی با مفاهیم و استانداردهای برون­سپاری (Outsourcing)» – انجمن انفورماتیک ایران، (مرداد ۹۲)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن» – شرکت آبفای شیراز (اردیبهشت ۹۳)
 • ارائه سخنرانی «شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی» در دانشگاه صنعتی شیراز (اردیبشهت ۹۳)
 • ارائه سخنرانی «چالش­­های پیاده­-سازی راهکارهای BPMS و چند پیشنهاد» در دانشگاه صنعتی شریف (اردیبشهت ۹۳)
 • ارائه سخنرانی «نقش و جایگاه معماری سازمانی در راهبری تعامل­-پذیری دستگاه­ها» در چهارمین همایش کاربردی معماری سازمانی ایران – اصفهان (مهرماه ۹۳)
 • ارائه سخنرانی «آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن» در دانشگاه کاشان (آذرماه ۹۳)
 • ارائه وبینار «آشنایی با معماری سازمانی و نقش آن در مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات» در انجمن انفورماتیک ایران (بهمن ۹۳)
 • سمینار آموزشی آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – بانک اقتصاد نوین (مرداد ۹۴)
 • سمینار آموزشی آشنایی با نظام مهندسی و استانداردهای تولید و توسعه نرم‌افزار (نماتن) – شرکت آبفای شیراز (مهر ۹۴)
 • دوره آموزشی قراردادهای نرم‌­افزاری – شرکت توسن (آبان ۹۴)
 • ارائه سخنرانی «آشنایی با معماری مرجع IT4IT» در چهارمین همایش مدیریت و راهبری فناوری اطلاعات (دی ۹۴)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی، براساس TOGAF 9.1» در شرکت ملی انفورماتیک (بهمن ۹۴)
 • ارائه کارگاه آموزشی «هم‌راستاسازی استراتژیک فناوری اطلاعات مبتنی بر قابلیت‌های کسب‌وکار» در دانشگاه الزهرا (مهر ۹۵)
 • دوره آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات»، شرکت سماتک (تیر ۹۶)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی برمبنای TOGAF 9.1» برای بانک مسکن، آموزشگاه کهکشان نور (تیر ۹۶)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی برمبنای TOGAF 9.1» موسسه متاکو – اصفهان (شهریور ۹۶)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی برمبنای TOGAF 9.1» موسسه NIS (شهریور ۹۶)
 • دوره آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات»، شرکت سماتک (شهریور ۹۶)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی، براساس TOGAF 9.1» موسسه آموزشی متاکو – اصفهان (شهریور ۹۶)
 • دوره آموزشی «آشنایی با معماری سازمانی، براساس TOGAF 9.1» موسسه آموزشی NIS (شهریور ۹۶)
 • دوره آموزشی «برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات» شرکت سماتک (مهر ۹۶)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.1» شرکت سماتک (آبان ۹۶)
 • کارگاه آموزشی «معماری سازمانی: از کجا باید آغاز کرد؟» در اولین همایش پیشرفت­های معماری سازمانی کشور – دانشگاه شهید بهشتی (آذر ۹۶)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.1» شرکت سمات (آذر ۹۶)
 • دوره آموزشی قراردادهای نرم‌­افزاری – شرکت خدمات انفورماتیک نوین کیش (اسفند ۹۶)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.1» شرکت کاشف (خرداد ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.1» شرکت سماتک (تیر ۹۷)
 • وبینار آموزشی «قابلیت­های مدیریت فناوری اطلاعات: ادبیات، چارچوب­ها و کاربردها» – انجمن انفورماتیک ایران، (مهر ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.1» شرکت سماتک (آبان ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع RECRA» برای مدیران توانیر و شرکت­های برق منطقه‌­ای – موسسه آموزشی صنعت آب و برق (آذر ۹۷)
 • سمینار آموزشی قراردادهای نرم­‌افزاری – سازمان نظام صنفی رایانه‌­ای استان تهران (آذر ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع RECRA» برای کارشناسان شرکت­ برق منطقه‌­ای تهران– موسسه آموزشی صنعت آب و برق (دی ۹۷)
 • وبینار آموزشی «تغییرات چارچوب TOGAF ویرایش ۲» – انجمن انفورماتیک ایران، (دی ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی برمبنای معماری مرجع RECRA» برای کارشناسان شرکت­ برق منطقه­‌ای خراسان (دی ۹۷)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی» برای مدیران و کارشناسان شرکت­­های توزیع برق جنوب و شمال کرمان (اسفند ۹۷)
 • کارگاه آموزشی «دوره فشرده معماری کسب‌­وکار» در سومین همایش ملی پیشرفت­‌های معماری سازمانی کشور – دانشگاه صنعتی شریف (آبان ۹۸)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی» برای مدیران و کارشناسان شرکت­­ ارتباطات زیرساخت (آبان ۹۸)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی» برای مدیران و کارشناسان مجتمع گاز پارس جنوبی – عسلویه (آذر ۹۸)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.2» مؤسسه سماتک (بهمن ۹۸)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.2» برای مدیران و کارشناسان بانک ملت – مؤسسه سماتک (خرداد ۹۸)
 • دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی و پیشرفته، بر اساس TOGAF 9.2» برای مدیران و کارشناسان بیمه دی (تابستان ۹۹)
قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین