معرفی

متولد 19 دی 1344 در گچساران 

مشاور معماری سازمانی

مشاور مدیریت فناوری اطلاعات

تحصیلات

1362-66
دانشگاه صنعتی اصفهان

لیسانس ریاضی محض

1362
دبیرستان نمازی - شیراز

دیپلم ریاضی فیزیک

سمت های فعلی

1375 تا کنون
1398 تا کنون
1398 تا کنون

مسئول گروه تخصصی معماری سازمانی

انجمن انفورماتیک ایران

1397 تا کنون

عضو شورای فناوری و امنیت اطلاعات

شرکت بیمه دی

1399 تا کنون

عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها

شرکت توانیر

1400 تا کنون

مشاور فناوری اطلاعات

بانک ملت

گواهینامه ها

TOGAF

The Open Group
2009