معرفی

متولد 19 دی 1344 در گچساران 

مشاور معماری سازمانی

مشاور مدیریت فناوری اطلاعات

تحصیلات

1362-66
دانشگاه صنعتی اصفهان

لیسانس ریاضی محض

1362
دبیرستان نمازی - شیراز

دیپلم ریاضی فیزیک

سمت های فعلی

1401 تا کنون
1398 تا کنون
1398 تا کنون

مسئول گروه تخصصی معماری سازمانی

انجمن انفورماتیک ایران

1399 تا کنون

عضو کارگروه تخصصی معماری سازمانی و مدیریت فرآیندها

شرکت توانیر

گواهینامه ها

TOGAF

The Open Group
2009