آشنایی با استانداردهای ISO در حوزه معماری

آشنایی با استانداردهای ایزو در حوزه معماری، گزارش کامپیوتر، شماره 245، آذر و دی 98

در این مقاله، استانداردهای سری ISO/IEC 420xx را به اختصار معرفی کرده‌ام. استانداردهایی که معرفی شده‌اند، عبارتند از:

  • استاندارد ISO/IEC 42010: توصیف معماری
  • استاندارد ISO/IEC 42020: فرآیندهای معماری
  • استاندارد ISO/IEC 42030: ارزیابی معماری

آشنایی با این استانداردها برای همه علاقه‌مندان، فعالان و پژوهشگران حوزه معماری سازمانی ضروری است.

دسترسی به فایل مقاله