چگونه از تحلیل قابلیت‌های کسب‌وکار برای همراستاسازی استراتژیک فناوری اطلاعات استفاده کنیم؟

در این مقاله که در لینکدین منتشر شده است، نحوه استفاده از روش CBP برای همراستاسازی استراتژی فناوری اطلاعات (که مضمون اصلی برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات یا ITSP) است، تشریح شده است.

اصل انگلیسی مقاله را با عنوان

How to use business capabilities analysis for IT strategic alignment?

در لینک زیر در LinkedIn بخوانید.