معماری سازمانی قابلیت‌مبنا CBEA

cbea-capability-based-enterprise-architecture_image

معماری سازمانی قابلیت‌مبنا (CBEA)، رویکردی به طراحی و توسعه معماری یک سازمان، حول مفهوم قابلیت‌های کسب‌وکار است. در این رویکرد، چرخه توسعه معماری با برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا شروع می‌شود و در ادامه، قابلیت‌های اولویت‌دار از طریق طراحی سبد سرویس‌ها و فرآیندهای کسب‌وکار و معماری فناوری اطلاعات توسعه می‌یابند.

در این مقاله که در لینکدین منتشر شده است، برای نخستین بار رویکرد CBEA را به اختصار معرفی کرده‌ام.