5 سرویس اساسی برای قابلیت مدیریت معماری سازمانی

fa-eam-services_image

در این مقاله که در لینکدین منتشر شده است، یک مدل سرویس، مشتمل بر 5 سرویس کلان و 17 سرویس فرعی برای قابلیت مدیریت معماری سازمانی ارائه کرده‌ام.

سرویس‌های کلان EAM عبارتند از:

  1. مدیریت مخزن معماری سازمانی
  2. مدیریت یکپارچگی معماری سازمانی
  3. مدیریت نیازمندی‌های معماری سازمانی
  4. مدیریت دانش معماری سازمانی
  5. مدیریت قابلیت معماری سازمانی

دسترسی به اصل مقاله در لینکدین