معماری مرجع GovStack

mmary-mrj-govstack_image

این وبینار با ارائه آقای صمدی، فرصت مغتنمی بود برای آشنایی با معماری مرجع GovStack و چارچوب DIF.
ایده اصلی پشت این چارچوب، مرا به یاد پیشنهاد مشابهی انداخت که در سال ۱۳۹۳ (ده سال پیش)، با عنوان «معماری‌های بازکاربردپذیر» در سومین همایش کاربردی معماری سازمانی در اصفهان ارائه کردم. اسلایدهای آن سخنرانی را می‌توانید در سایت من پیدا کنید:
https://lnkd.in/dDwEEAqi
به نظرم آشنایی با این معماری مرجع و ایده‌های مبنایی آن، برای همه دست‌اندرکاران تحول دیجیتالی دولت و فراتر از آن، برای همه کسانی که در صنایع دیگر در کار طراحی و مدیریت تحولات سامان‌مند هستند،‌ ضروری است.

دسترسی به اسلایدهای این وبینار در سایت گروه تخصصی معماری سازمانی انجمن انفورماتیک ایران