برگزاری جلسه آموزشی معماری سازمانی برای مدیران شهرداری شیراز

brgzary-jlsh-amwzshy-mmary-sazmany-bray-mdyran-shhrdary-shyraz_image

در تاریخ 2 اسفند 1401 یک جلسه آموزشی فشرده 3 ساعته آشنایی با معماری سازمانی مقدماتی برای مدیران و کارشناسان شهرداری شیراز برگزار کردم. سرفصل‌های این جلسه آنلاین که از سوی مرکز پژوهش‌های شورای شهر شیراز برنامه‌ریزی شده بود، عبارت بود از:

 • تعاریف و مفاهیم پایه معماری سازمانی
 • چرا به معماری سازمانی نیاز داریم؟
 • کاربردهای معماری سازمانی
 • نقش معماري سازماني در يكپارچه‌سازي طرح‌هاي تحول سازماني
 • مراحل یک متدولوژی تیپ برنامه‌ریزی معماری سازمانی
 • آشنایی با مدل‌های متداول در معماری سازمانی
 • مفهوم و ضرورت پیاده‌سازی مدیریت و راهبری معماری
 • سازماندهیEAM/EAG  : دفتر معماری – نهاد راهبری معماری
 • نقشه راه استقرار قابلیت معماری سازمانی
 • باورهای نادرست درباره معماری سازمانی
 • پاسخ به سئوالات