دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.2»

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-br-asas-togaf-9-2-5_image

دوره آموزشی معماری سازمانی مقدماتی بر مبنای چارچوب TOGAF 9.2 در آذر و دی سال 1400 برای دانشجویان موسسه آموزشی سماتک برگزار گردید.

مباحث این دوره 16 ساعته که به صورت غیرحضوری برگزار شد، عبارت بود از:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری سازمانی
  • روش توسعه (متدولوژی) معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی