دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.2»

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-br-asas-togaf-9-2-8_image

دوره آموزشی معماری سازمانی مقدماتی بر مبنای چارچوب TOGAF 9.2 در تیرماه سال 1401 به‌صورت غیرحضوری برای دانشجویان مؤسسه سماتک برگزار گردید.

مباحث این دوره 15 ساعته عبارت بود از:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری سازمانی
  • روش توسعه (متدولوژی) معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا