دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.2»

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-br-asas-togaf-9-2-9_image

دوره آموزشی معماری سازمانی مقدماتی بر مبنای چارچوب TOGAF 9.2 در آبان و آذر سال 1401 به‌صورت غیرحضوری برای دانشجویان مؤسسه کاروکسب برگزار گردید.

مباحث این دوره 15 ساعته عبارت بود از:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری سازمانی
  • روش توسعه (متدولوژی) معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا