دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی، بر اساس TOGAF 9.2»

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-br-asas-togaf-9-2_image

در تاریخ 4 آذرماه 1400 دوره آموزشی فشرده‌ای برای دانشجویان دوره DBA دانشگاه تهران (گرایش تحول دیجیتال) برگزار کردم. در این دوره یک روزه (8 ساعته) مباحث زیر ارائه شد:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌های معماری سازمانی
  • متدولوژی و روش توسعه معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی