دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی» برای کارشناسان شهرداری اهواز

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-bray-karshnasan-shhrdary-ahwaz_image

در آبان و آذر سال 1401 با همکاری موسسه آموزشی هوزان یک دوره آموزشی غیرحضوری معماری سازمانی مقدماتی برای مدیران و کارشناسان شهرداری اهواز برگزار کردم.

مباحث این دوره 15 ساعته عبارت بود از:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری سازمانی
  • روش توسعه (متدولوژی) معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا