دوره آموزشی «معماری سازمانی مقدماتی» در دوره DBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-mqdmaty-dr-dwrh-dba-thwl-dyjytal-danshgah-thran_image

در تاریخ 8 اردیبهشت 1401 دوره آموزشی فشرده‌ای برای دانشجویان دوره DBA دانشگاه تهران (گرایش تحول دیجیتال) برگزار کردم. در این دوره یک روزه (8 ساعته) مباحث زیر ارائه شد:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌های معماری سازمانی
  • متدولوژی و روش توسعه معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی