دوره آموزشی معماری سازمانی پیشرفته برای شرکت ایریسا

dwrh-amwzshy-mmary-sazmany-pyshrfth-bray-shrkt-ayrysa_image

از تیرماه تا شهریور 1401، یک دوره 30 ساعته معماری سازمانی پیشرفته برای کارشناسان شرکت ایریسا برگزار کردم. سرفصل‌های این دوره حضوری عبارت بود از:

  • آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری
  • روش توسعه معماری
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا
  • چشم‌انداز معماری
  • معماری کسب‌وکار
  • معماری فناوری اطلاعات
  • برنامه‌ریزی مهاجرت
  • پایه‌ریزی قابلیت مدیریت و راهبری معماری