دوره فشرده آشنایی با معماری سازمانی برای مدیران گروه مپنا

dwrh-fshrdh-ashnayy-ba-mmary-sazmany-bray-mdyran-grwh-mpna_image

در روزهای 21 و 28 دی ماه توفیق داشتم دو جلسه سه ساعته برای ارائه یک جلسه فشرده آشنایی با معماری سازمانی در خدمت مدیران ستادی و شرکت‌های گروه مپنا باشم. گروه مپنا از شرکت‌های پیشرو در زمینه کاربرد معماری سازمانی در کشور است و هدف از این جلسات، همراه کردن کادر مدیریت این هولدینگ برای توسعه و تعمیق معماری سازمانی در بدنه شرکت‌های تابعه گروه بود.

امیدوارم که جلسات برگزار شده به این هدف کمک کرده باشد.