دوره فشرده معماری سازمانی برای شرکت توزیع برق بوشهر

dwrh-fshrdh-mmary-sazmany-bray-shrkt-twzy-brq-bwshhr_image

در تاریخ 6 بهمن ماه، دوره فشرده 3 ساعته آشنایی با معماری سازمانی برای مدیران و کارشناسان شرکت توزیع برق بوشهر برگزار شد.