دوره معماری سازمانی برای گروه سایپا

dwrh-mmary-sazmany-bray-grwh-saypa_image

از نیمه اردیبهشت ماه تا پایان خردادماه، یک دوره 15 ساعته معماری سازمانی مقدماتی برای مدیران و کارشناسان گروه خودروسازی سایپا برگزار کردم. سرفصل‌های این دوره حضوری عبارت بود از:

  • آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری
  • روش توسعه معماری
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا