دوره معماری سازمانی برای شرکت توزیع برق اهواز

dwrh-mmary-sazmany-bray-shrkt-twzy-brq-ahwaz_image

ظرف دو هفته گذشته یک دوره 15 ساعته معماری سازمانی مقدماتی برای مدیران و کارشناسان شرکت توزیع نیروی برق اهواز برگزار کردم. سرفصل‌های این دوره آنلاین عبارت بود از:

  • آشنایی با معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌ها و محتوای معماری
  • روش توسعه معماری
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی
  • برنامه‌ریزی قابلیت‌مبنا