دوره معماری سازمانی مقدماتی در برنامه DBA تحول دیجیتال دانشگاه تهران

dwrh-mmary-sazmany-mqdmaty-dr-brnamh-dba-thwl-dyjytal-danshgah-thran_image

در تاریخ 28 مهر 1401 دوره آموزشی فشرده‌ای برای دانشجویان دوره DBA دانشگاه تهران (گرایش تحول دیجیتال) برگزار کردم. در این دوره یک روزه (8 ساعته) مباحث زیر ارائه شد:

  • مقدمه‌ای بر معماری سازمانی و کاربردهای آن
  • مدل‌های معماری سازمانی
  • متدولوژی و روش توسعه معماری سازمانی
  • مدیریت و راهبری معماری سازمانی