کارگاه آموزشی «معماری کسب‌وکار»

kargah-amwzshy-mmary-ksbwkar_image

این کارگاه آموزشی در تاریخ 6 آذرماه 1400 در چارچوب کارگاه‌های جانبی پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

سرفصل مطالب این کارگاه عبارت بود از:

  • تعاریف و مفاهیم پایه معماری کسب­‌وکار
  • ارتباط استراتژی و معماری کسب­‌وکار
  • روندهای معماری کسب­‌وکار
  • چارچوب­‌های معماری کسب­‌وکار
  • مفهوم و کاربرد مدل کسب­‌وکار
  • مفهوم و کاربرد قابلیت­ کسب­‌وکار
  • مفهوم و کاربرد جریان ارزش
  • برنامه­‌ریزی قابلیت­‌مبنا
  • سناریوهای کاربردی معماری کسب‌­وکار
  • کاربرد در شرکت­های نوپا