کارگاه آموزشی «مدیریت و راهبری معماری سازمانی»

rwydad-tsty_image

این کارگاه آموزشی در تاریخ 9 آذرماه 1400 در چارچوب کارگاه‌های جانبی پنجمین همایش ملی پیشرفت‌های معماری سازمانی در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد.

سرفصل مطالب این کارگاه عبارت بود از:

  • مبانی EAM/EAG
  • چارچوب­‌های مرجع EAM/EAG
  • چارچوب ACF توگف
  • نهادهای راهبری معماری
  • فرآیند ممیزی معماری
  • مدل بلوغ معماری
  • پایه­ریزی EAM/EAG در یک سازمان
  • بررسی عملی فرآیند پایه­‌ریزی در یک سازمان نمونه

این کارگاه در پایان همایش، با نظر شرکت‌کنندگان به‌عنوان کارگاه آموزشی برتر شناخته شد.