میزگرد دولت الکترونیکی در کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش

myzgrd-dwlt-alktrwnyky-dr-knfrans-bynalmlly-fnawry-atlaat-w-dansh_image

روز چهارشنبه 24 آذر 1400 در میزگرد «ضرورت‌ها، دستاوردها و چالش‌های تحقق دولت الکترونیکی» که در چارچوب کنفرانس بین‌المللی فناوری اطلاعات و دانش IKT-2021  برگزار شد، شرکت کردم. در این میزگرد که در سازمان فناوری اطلاعات برگزار شد، آقایان دکتر عبداله‌زاده (دانشگاه امیرکبیر)، دکتر خرسندی (دانشگاه امیرکبیر)، باقری اصل (شورای اجرایی فناوری اطلاعات)، اورعی (سازمان نظام صنفی رایانه‌ای)، موحد (معاون دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات) و ولی‌زاده (معاون سابق دولت الکترونیکی سازمان فناوری اطلاعات) شرکت داشتند.

مهم‌ترین نکاتی که من در این میزگرد بیان کردم:

  • علی‌رغم پیشرفت‌های خوبی که در دو دهه گذشته در زمینه توسعه دولت الکترونیکی در کشور حاصل شده، هنوز از نظر تجربه شهروندی با وضعیت مطلوب و حتی قابل‌قبول فاصله داریم.
  • توسعه دولت الکترونیکی را باید در چهار حوزه ارزیابی کرد: 1) جهت‌گیری و راهبرد 2) معماری 3) توسعه 4) مدیریت و راهبری
  • در حوزه جهت‌گیری و راهبرد، برنامه‌هایی که تاکنون و در دولت‌های مختلف تهیه شده همه به هم نزدیک بوده و نسبتاً قابل‌قبول هستند. 
  • در حوزه معماری، هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی ضعف داریم و کارهای زیادی انجام نشده است.
  • در حوزه توسعه، تا کنون مشکل جدید نداشته‌ایم اما با در حال حاضر از نظر تامین منابع (مالی و منابع انسانی) با تهدیدات جدی مواجهیم و اگر چاره‌جویی نکنیم ممکن است بزودی با بحرانی مواجه شویم.
  • ضعیف‌ترین حلقه زنجیر، مدیریت و راهبری بوده است که در این حوزه با اشکالات و خلاً جدی مواجهیم.
  • چرخه برنامه‌ریزی، اجرا و پایش در توسعه دولت الکترونیکی ناقص مانده است.
  • از سه مولفه اصلی دولت الکترونیکی یعنی ساختار (people)، فرآیندها (process) و فناوری (technology) تنها مولفه فناوری در حیطه اختیارات سازمان فناوری اطلاعات است و تا زمانی که متولی دو بعد دیگر (یعنی سازمان امور اداری و استخدامی) هم در این مسیر قرار نگیرد، نمی توان به اثربخش بودن برنامه‌ها امیدی داشت.