دوره آموزشی قراردادهای نرم‌افزاری برای شرکت ملی نفت ایران

dwrh-amwzshy-qrardadhay-nrmafzary-bray-shrkt-mly-nft-ayran_image

یک دوره «تهیه و تنظیم قراردادهای نرم‌افزاری» برای مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت ملی نفت ایران برگزار شد.

سرفصل‌های این دوره 16 ساعته عبارت بود از:

  • مبانی برون‌سپاری
  • مراحل فرآیند برون‌سپاری
  • روش‌های ارجاع کار (مناقصه و انتخاب مشاور)
  • مبانی حقوقی و قانونی قراردادهای نرم‌افزاری
  • حقوق مالکیت فکری
  • مباحث مالی در قراردادهای نرم‌افزاری
  • مباحث فنی: مدیریت نیازمندی‌ها
  • توافقنامه‌های سطح خدمات
  • آشنایی با استانداردهای نماتن 2