برنامه-ریزی انتقال براساس قابلیت-های کسب-وکار

در چرخه-های معماری سازمانی، «برنامه-ریزی انتقال» مرحله-ای است که در آن معماری به اقدام تبدیل می-شود. همانگونه که هر معمار سازمانی می-داند، این مرحله نقشی حیاتی در ارزش-آفرینی کل فرآیند معماری دارد، زیرا در این مرحله است که معماران باید از محدوده مدل-سازی فراتر رفته و گروه-های دیگر در سازمان (نظیر گروه-های مدیریت طرح و پروژه، بودجه-ریزی و مدیریت تغییر) برای ایجاد یک برنامه کارآمد، منطقی، قابل-اجرا و قابل اندازه-گیری همکاری کنند.

دنباله این نوشته …

تحلیل قابلیت-های کسب-وکار برای تحول سازمانی

امروزه بسیاری از سازمان-ها در پاسخ به تغییرات محیط کسب-وکار خود، به طرح-های تحول سازمانی روی آورده-اند. این طرح-ها به-طور معمول در موقعیت-های نمونه زیر مطرح می-شوند:

دنباله این نوشته …

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین