مقالات و انتشارات

 • کرمی، رضا، «آسیب‌شناسی پروژه‌های برنامه‌ریزی فناوری اطلاعات»، ماهنامه تدبیر، شماره ۱۵۰، آبان ۸۳
 • کرمی، رضا، «صنعت نرم‌افزار ایران: چالش‌ها و راهکارها»، نشریه تکفا، شماره ۴ و ۵، بهمن و اسفند ۸۳
 • کرمی، رضا، «نقش شرکتهای مشاوره IT در پیشبرد جنبش نرم‌افزارهای باز»، نشریه دنیای کامپیوتر و ارتباطات، شماره ۳۴، تیرماه ۸۴
 • کرمی، رضا، «پیکره دانش ملی در زمینه صنعت نرم‌افزار و نقش آن در کاهش مشکلات این صنعت»، نشریه کتاب ماه (کلیات)، شماره ۹۴-۹۵ (مهرو آبان ۸۴)
 • کرمی، رضا، «قانون برگزاری مناقصات و تحلیل اثرات آن بر قراردادهای فناوری اطلاعات»، نشریه تکفا، سال پنجم، شماره پنجم و ششم، مهر و آبان ۸۶
 • کرمی، رضا، و دقایقی، علی، «نقش معماری سازمانی در برنامه‌ریزی استراتژیک سازمانی؛ مطالعه موردی شرکت ملی حفاری ایران»، ارائه شده در سومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت استراتژیک، تهران، آبان ۸۷
 • کرمی، رضا، «چرا به برنامه‌ریزی نیاز نداریم؟»، نشریه تکفا، سال هفتم، شماره سوم و چهارم، آبان و آذر ۸۸
 • کرمی، رضا، «پایگاه ملی مناقصات: یک تکلیف قانونی در اغما»، نشریه تکفا، سال هشتم، شماره اول و دوم، بهمن و اسفند ۸۸
 • کرمی، رضا، «پیش‌ران‌های توسعه فناوری اطلاعات در صنعت برق کشور»، بیست‌وپنجمین کنفرانس بین‌المللی برق، آبان ۸۹
 • کرمی، رضا، «از معماری سازمانی تا مدیریت معماری سازمانی»، دومین همایش کاربردی معماری سازمان – اصفهان، اسفند ۸۹
 • کرمی، رضا، «معماری‌های بازکاربردپذیر دولت الکترونیکی»، نشریه تکفا، سال نهم، شماره سوم و چهارم، اردیبهشت و خرداد ۹۰
 • کرمی، رضا، «هفت غلط مصطلح در برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات»،‌ ماهنامه تدبیر، شماره ۲۳۰، تیر ۹۰
 • کرمی، رضا، «ArchiMate: در جستجوی زبان مشترک معماری سازمانی و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات»، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره ۲۰۲ ، فروردین و اردیبهشت ۹۱
 • کرمی، رضا، «روندهای نو در مدیریت معماری سازمانی»، سومین همایش کاربردی معماری سازمانی- اصفهان، خرداد ۹۱
 • کرمی، رضا، «آشنایی با معماری مرجع IT4IT»، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره ۲۲۴، آذر و دی ۹۴
 • کرمی، رضا، «پیشنهاد یک برنامه پژوهشی: شناسایی و الگوسازی سناریوهای کاربردی معماری سازمانی»، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره ۲۲۵ ، بهمن و اسفند ۹۴
 • کرمی، رضا، «آسیب­-شناسی پروژه­-های معماری سازمانی انجام-­شده در کشور»، ماهنامه گزارش کامپیوتر، شماره ۲۲۵ ، بهمن و اسفند ۹۴
 • کرمی، رضا، ایمان رکوعی، حمیدرضا اقیری، «یک متدولوژی پیشنهادی برای برنامه‌­ریزی تحول سازمانی برپایه قابلیت­‌های کسب­وکار (CBXP)»، ارائه­‌شده در اولین همایش پیشرفت­‌های معماری سازمانی کشور، آذر ۹۶ ، دانشگاه شهید بهشتی
 • کرمی، رضا، ایمان رکوعی، حمیدرضا اقیری، آزرم دهستانی، امین عدالت­‌پور، « تدوین و بکارگیری معماری مرجع شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران»، ارائه‌­شده در اولین همایش پیشرفت­‌های معماری سازمانی کشور، آذر ۹۶ ، دانشگاه شهید بهشتی
 • Business Capabilities as Minimal “Architect-able” units of Enterprise, published on LinkedIn, Feb. 17, 2016

  How to use Business Capabilities Analysis for Business Transformation?, published on LinkedIn, March 3, 2016

  Capability-based Migration Planning in Business Transformation, published on LinkedIn, March 16, 2016

  The Open Group Guide on Business Capabilities: What it has and what it has NOT?, published on LinkedIn, March 27, 2016

  Strategies for Business Capabilities Development in Business Transformation, published on LinkedIn, Oct. 10, 2016

  How to use business capabilities analysis for IT strategic alignment? published on LinkedIn, Jan. 6, 2017

قدرت گرفته از وردپرس پارسی - طراحی شده توسط Fresh Sites - ترجمه و بهینه‌شده برای وردپرس پارسی توسط مسعود گلچین